Nämä asiat sinun tulisi tietää elementtisaumojen uusimisesta

Milloin rakennuksessa pitäisi tehdä elementtisaumojen uusiminen? Entä mitä voi seurata, jos saumauksia ei muisteta uusia ajallaan? Koskeeko elementtisaumojen uusimistarve kaikkia rakennuksia, vai vain tietynlaisia taloja?

Näihin ja moniin muihin keskeisiin kysymyksiin haluamme tarjota vastaukset tässä artikkelissa.

Elementtisaumoilla tarkoitetaan rakennuksen julkisivuelementtien, ikkunankarmien ja muiden ulkoisten osien väleihin laitettavia eristäviä saumoja, jotka pitävät kosteuden loitolla rakenteista. Ilman hyvää saumausta rakenteet jäisivät pahasti säiden armoille, mikä johtaisi ajan myötä kalliisiin kosteusvaurioihin.

Jos olet joskus huomannut joustavan kumimaisen nauhan esimerkiksi kerrostalon ulkoseinässä, on kyseessä mitä luultavimmin ollut juuri elementtisauma. Mikäli sauma vaikutti sileältä ja kimmoisalta, oli se todennäköisesti uusittu melko tuoreeltaan. Saumat nimittäin kuluvat vuosien kuluessa ajan, eroosion ja olosuhteiden vuoksi, ja siksi ne pitää aika ajoin uusia.

Miten elementtisaumojen uusiminen tehdään?

Elementtisaumojen uusimisen suorittaa asiaan syvällisesti perehtynyt rakennusalan ammattilainen. Usein kyseessä on saumaukseen erikoistunut rakennusyhtiö, jonka rakennuksen omistaja palkkaa toteuttamaan saumauksen.

Saumauksessa tarvitaan sopivien aineiden ja vankan osaamisen lisäksi myös erikoistuneita työvälineitä. Esimerkiksi korkean kerrostalojen saumojen uusimisessa tarvitaan henkilönostinta tai muuta apuvälinettä, jolla saumaajat saadaan turvallisesti nostettua korkeuksiin. Jos harrastelija yrittäisi omin päin päästä käsiksi näihin yläsaumoihin ilman asianmukaista välineistöä ja osaamista, olisi se hengenvaarallista.

Kun elementtisaumoja aletaan uusia, ensimmäiseksi tekijät poistavat yleensä vanhan sauma-aineen ja puhdistavat sen alla olleet tartuntapinnat. Tämän jälkeen sauma valmistellaan uutta sauma-ainetta varten, ja sauma-aine pursotetaan elementtien väliin. Jos saumassa on vain pieni paikallinen vaurio, mutta on muuten hyväkuntoinen, voi vaurio olla mahdollista paikata ilman, että koko sauma täytyy uusia.

Miksi saumaus pitää uusia?

Vaikka elementtisaumoissa käytettävä joustava sauma-aine kestää hyvin Suomen vaihtelevia sääolosuhteita, ajan myötä se kuitenkin kovettuu ja menettää elastisuuttaan, halkeilee ja alkaa menettää otettaan seinäelementeistä.

Elementtisaumat olisi hyvä uusia 10-15 vuoden välein, mutta käytännössä niiden kestoikään vaikuttaa paitsi niissä käytetty sauma-aine ja alkuperäisen saumaustyön laatu, myös rakennuksen sijainti. Esimerkiksi suojaisalla paikalla sijaitsevan rakennuksen saumat kestävät pidempään, kuin korkealla ja tuulisella paikalla sijaitsevan rakennuksen. Myös meren läheisyys voi lyhentää saumojen käyttöikää.

Saumojen uusiminen ajallaan on tärkeää, sillä se tulee huomattavasti halvemmaksi kuin vesivahinkojen korjaaminen, jos saumat pääsevät vuotamaan. Vahinkojen ennaltaehkäisy suojaa myös rakennuksen asukkaiden asumismukavuutta, sillä kosteusvaurioiden korjaus aiheuttaa usein häiriötä asukkaille.

Onko kaikissa rakennustyypeissä uusittavia saumoja?

Nimensä mukaisesti elementtisaumausta käytetään valmiiden rakennuselementtien väleissä. Tällaisia valmiista rakennuselementeistä valmistettuja taloja kutsutaan elementtitaloiksi.

Elementtitalot ovat Suomessakin hyvin yleisiä. Esimerkiksi tyypillinen lähiöiden asuinkerrostalo on yleensä elementtitalo. Siksi taloyhtiöt ovatkin yleinen elementtisaumauksen tilaaja.

Elementtitalot ovat verrattain halpoja, helppoja ja nopeita rakentaa, ja siksi niitä onkin monessa maassa rakennettu paljon asuintopulan vähentämiseksi. Samaa on tehty Suomessakin jo vuosikymmenten ajan. Elementtitaloista saadaan tasalaatuisia, yhteneväisen näköisiä asuinrakennuksia kokonaisiin kaupunginosiin.

Mistä tiedän, pitääkö rakennukseni saumat jo uusia?

Jos rakennuksesi elementtisaumojen uusimisesta on jo kulunut lähes 10 vuotta, kannattaa pyytää ammattilainen paikalle tarkastamaan niiden uudistustarve. Riippuen rakennuksen sijainnista, tässä vaiheessa vanhat saumat saattavat jo alkaa lähestyä käyttöikänsä loppua.

Jos talon saumauksesta on kulunut vähemmän aikaa, mutta saumoissa on havaittavissa selkeää kulumista tai hapertumista, kannattaa saumoista niin ikään pyytää ammattilaisen arvio.

Mikäli saumat alkavat irtoilla elementeistä tai niihin on tullut reikiä, on saumat uusittava, sillä ne päästävät kosteutta läpi. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen varsin pian, ennen kuin talon rakenteet ehtivät kärsiä kosteusvaurioita.

Similar Posts