Miksi työnantajan kannattaa tukea työntekijöittensä mielenterveyttä?

Lue miten yrityskulttuuria voidaan kehittää tukemaan työntekijöitten mielenterveyttä: Nyt jos koskaan kannattaa pysähtyä miettimään psykologista turvallisuutta sekä yrityskulttuuria ja niiden vaikutuksia hyvinvoinnille, työskentelyn tehokkuudelle ja lopulta yrityksen kannattavuudelle. Pitkän epävarmuutta tuoneen epidemian jatkoksi suurta huolta, pelkoa, epävarmuutta ja ahdistusta tuo Euroopassa tapahtuva sota. Työnantajan intresseissä pitäisi olla työntekijän hyvinvointi kokonaisuudessaan, sillä ihminen on kokonaisuus ja vapaa-aika ja kotielämä väkisinkin tunkeutuu nykyään töihin ja työasiat vastaavasti privaattipuolelle. On työnantajan etu tarjota työntekijöille mielenterveyden häiriöitä ennalta ehkäisevä yrityskulttuuri ja, jos työntekijä jo oireilee, tukea häntä – olipa syy oireilulle mikä tahansa.

Mielenterveyden häiriöt maksavat poissaoloina ja presenteisminä

Kukaan ei välty epävarmuuden tuntemuksilta ja ahdistavilta ajatuksilta ja se väkisinkin näkyy työyhteisössä. Mielenterveyden häiriöiden kustannukset organisaatiolle syntyvät

 • Sairaspoissaoloina
 • Presenteisminä
 • Lisääntyvinä tapaturmina
 • Työterveyshuollon palveluiden käyttönä
 • Työkyvyttömyyseläkekustannuksina
 • Uusina rekrytointeina
 • Inhimillisenä pääoman menetyksenä

Yhden työntekijän työpoissaolon kustannus vuodessa on noin, 2100€ ja 43% poissaoloista tapahtuu mielenterveyssyistä. Poissaolot ovat kuitenkin vain yksi kustannus siitä, että ihmiset eivät voi hyvin.

Presenteismi tarkoittaa sitä, että työntekijät tulevat töihin, vaikkeivät voi henkisesti hyvin. Silloin työskentely on tehotonta ja tuottavuus laskee. Huonoilla fiiliksillä töissä oleminen heijastuu myös työkavereihin ja asiakkaisiin. Huonommin ja huonommin voiva työntekijä maksaa työnantajalleen huonontuneiden työmoraalin, tehokkuuden ja asiakaskokemuksen kautta.Lopulta huonosti voiva työntekijä päättää lähteä ja aiheuttaa työnantajalleen rekrytoinnin kustannuksia.

Varmista ihmisten motivaatio, sitoutuminen ja tuottavuus nyt ja vastaisuudessa

Ihmeet eivät tapahdu yön yli ja viimeistään nyt yritysjohdon ja HR:n kannattaa ottaa mietintään toimenpiteitä, miten varmistetaan ihmisten jaksaminen sekä hyvinvointi, ja näin tuottavuus ja tehokkuus, epävarmojen aikojen yli ja miten kehitetään toimintaa vastaisuuden varalle ja ehkäistään mielenterveyden ongelmat ja niistä johtuvat tehottomuus ja alentunut tuottavuus tulevaisuudessa.Se, mihin nyt kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota ja laittaa paukkuja on psykologinen turvallisuus. Se, että ihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus puhua omista tuntemuksistaan, omasta ahdistuksestaan, työpaikalla ilman pelkoa siitä, että heidät tuomitaan tai että he menettävät työpaikkansa, koska ahdistus ja pelko vie voimia. Nyt jos koskaan ihmiset tarvitsevat turvallista yhteisöä, jossa saa surra ja pelätä ilman työpaikan menettämisen pelkoa.

Valmistaudu tulevaan ryhtymällä rakentamaan vahvaa yrityskulttuuria

Tulevaisuutta ajatellen on hyvä rakentaa vahva yrityskulttuuri, johon kuuluu olennaisena osana psykologinen turvallisuus, empatia ja puhumisen kulttuuri. Pyydä avuksi ulkopuolista asiantuntijaa, joka kartoittaa nykytilanteen ja työyhteisön kanssa miettii tavat, jolla kulttuuria lähdetään rakentamaan. Toimenpiteitä voidaan ryhtyä toteuttamaan pikaisellakin aikataululla extra resurssin kanssa. Kun työyhteisö otetaan mukaan kehittämiseen, saadaan vaikutuksia aikaan heti ja lisäksi ihmiset kokevat itsensä arvostetuiksi ja osallisiksi yhteiseen asiaan.

Ulkopuolisen asiantuntijan avulla:

 • Kartoitat nykyiset prosessit, käytänteet ja toimintatavat ja ymmärrät miten ne edesauttavat tai estävät mielenterveyden tukemista ja hyvinvointia
 • Saat ensikäden tietoa suoraan työntekijöiltäsi heidän tuntemuksistaan yrityksestä työnantajana ja mitä heidän mielestään kannattaisi tehdä, jotta asioita voitaisiin viedä oikeaan suuntaan. Ihmisten on usein helpompi puhua ulkopuoliselle kuin omille ihmisille, etenkin, jos yrityksellä ei ole olemassa olevaa keskustelukulttuuria ja avoimuutta.
 • Saat konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja suunnitelman sille, miten lähteä kehittämään yrityskulttuuria ja työntekijäkokemusta.
 • Saat myös asiantuntijan viemään toimenpiteet ja suunnitelman käytäntöön yhdessä työntekijöiden kanssa-Valmennat työntekijät ja esihenkilöt ymmärtämään miksi työntekijäkokemusta ja yrityskulttuuria kannattaa kehittää ja miten kaikki voivat omalta osaltaan olla mukana paremman työpaikan luomisessa.

Lue mitä Työterveyslaitos sanoo mielenterveydestä ja työskentelystä.